محصولات کشت گستر

زالوی طب سنتی

تایلندی ها به اندازه صادرات نفت ایران،از فروش زالو درآمد دارند.
هر زالو در اروپا به قیمت 11دلار به فروش میرسد،یعنی ارزش هر 4زالوی بالغ 1بشکه نفت بیشتر است
.