دامپروری

پرورش و نگهداری گاو و گوسفند زنده از گذشته های دور مورد توجه بشر قرار دارد. دامداری و دامپروری یکی از شغل هایی است که مهم ترین نیاز های ما را برطرف می کند. امروزه افراد زیادی توانسته اند با پرورش دام و از طریق فروش گوشت، محصولات لبنی، پشم و… درآمد خیلی خوبی را کسب کنند.
هر شغلی سختی خود را دارد و نمی توان گفت شغلی بی مشکل و بی دغدغه وجود دارد. پرورش دام نیز از این قاعده مستثنی نیست ولی دامداری و دامپروری یکی از شغل های پر درآمد می باشد که شما می توانید با تلاش و پشتکار در آن موفق شوید. باهم نکات مهم برای ورود به این حرفه را بررسی می کنیم.