محصولات کشت گستر

پرورش کبک

تكثير و توليد کبك ، تغذيه و آماده سازي غذا ، کنترل شرايط محيطي ، مديريت بهداشت جايگاه پرورش ، کنترل و پيشگيري از بيماري ها و بازاريابي ، تحليل و برآورد اقتصادي پرورش کبك
نسخه قابل پرینت بازدید : 2,519 2 آبان 1391 ساعت 10:09 ب.ظ