محصولات کشت گستر

پرورش قارچ دکمه ای

طراحي واحداث واحد پرورش قارچ دكمه اي ، تامين تجهيزات وابزار ، تهيه بذر وانتخاب رقم مناسب ، تهيه كمپوست ، تلقيح كمپوست وبذرزني ، تهيه خاک پوششي و ضدعفوني آن ، آماده سازي سالن پرورش ، نگهداري ازبسترهاي قارچ ، برداشت قارچ و نگهداري،فرآوري وبازاريابي محصول پس از برداشت
نسخه قابل پرینت بازدید : 2,841 27 شهريور 1391 ساعت 10:42 ب.ظ